شرح شغل و وظایف

توانایی انجام مذاکرات تجاری،قدرت متقاعدسازی و فن بیان

تعریف و پیاده‌سازی و بهبود استراتژی های بازرگانی

تهیه گزارش‌های دوره‌ای منظم

مسئولیت‌پذیری و سرعت عمل و روحیه ی کار تیمی

توانایی ارزیابی پتانسیل محصولات و تحلیل عملکرد واحد فروش