شرح شغل و وظایف

آشنایی با اصول انبار داری

مسلط به نرم افزار آفیس

فعال ، مسئولیت پذیر و نتیجه گرا

دارای روحیه کار تیمی