شرح شغل و وظایف

آشنایی با دریافت و تحویل کالاها

آشنایی با ثبت اسناد ورود و خروج

آشنایی با نرم افزار آفیس

دقیق ، منظم و مسئولیت پذیر