شرح شغل و وظایف

مسلط به استانداردها و مفاهیم حسابداری

مسلط به قوانین مالیاتی و تامین‌اجتماعی

توانایی تدوین،توسعه و بهبود و اصلاح فرآیندهای مالی

جزیی‌نگر، حساس به کیفیت وپیگیرو با پشتکار،مسئولیت پذیر و با پشتکار

تجربه و سابقه مستمر در امور حسابداری