شرح شغل و وظایف

شناخت و تسلط کامل به فرآیندهای منابع انسانی(جذب و استخدام،آموزش،ارزیابی عملکرد)

آشنایی با طبقه‌بندی مشاغل سازمانی

آشنایی با قوانین و مقررات اداره کار و تأمین اجتماعی

تسلط به اکسل جهت گزارش دهی

توانایی حل مساله،درک روندها و دریافت و حل مشکلات به طور فعالانه