شرح شغل و وظایف

آشنایی با اصول مکاتبات سازمانی (نگارش، ویرایش، ارسال و دریافت نامه‌ها)

پرتلاش،خلاق و برنامه محور بودن در انجام امور

توانایی سازماندهی امور و گزارش دهی

دانش ICDL ( مخصوصا word و excel)