شرح شغل و وظایف

کنترل دسترسی ها و اشکال زدایی سیستم ها

توانایی کار در شیفت گردشی

منظم، دقیق، پیگیر، مسئولیت پذیر و با پشتکار

آشنایی با امور اکتیو،پسیو و غیره

مسلط به نصب کلیه نرم افزارهای مورد نیاز