شرح شغل و وظایف

آشنایی با امور دبیرخانه شامل ثبت و ارسال نامه ها و بایگانی پرونده های پرسنلی

انجام امور حق بیمه پرسنل وبیمه درمان تکمیلی آنها

تهیه و تنظیم خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها، روش‌های اجرایی،آیین‌نامه های انضباطی

تهیه قراردادهای کارکارکنان وکنترل حضوروغیاب و پیگیری نواقص ورود و خروج

تهیه و تنظیم بخش‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های اداری شرکت