شرح شغل و وظایف

تخلیه و بارگیری و جابجایی کالا

توانایی انجام امور مربوط به نظافت

دارای سلامت جسمانی

کوشا،فعال و دارای روحیه کاری بالا